Agrarische Loonwerkzaamheden

Door het steeds meer aanscherpen van productie- en milieueisen, worden agrarische bedrijven gedwongen om hun productieprocessen telkens aan te passen, waardoor iedere keer nieuwe producten en technieken nodig zijn.

Loonbedrijf Smit kan door jarenlange ervaring en betrokkenheid bij de veranderende markt, investeren in het juiste materieel en kennis die voor de nieuwe technieken nodig zijn.

Wij verzorgen onder meer de volgende werkzaamheden

  • Zaaien
  • Maaien
  • Bemesten
  • Grondbewerking (ploegen, egaliseren)
  • Strobalen
  • Drainage onderhoud
  • Slootonderhoud
  • Mesthandel (leveren vaste/vloeibare mest, aankoop)
  • Kunstgras
  • Paardenhooi